آیا یادگیری زبان دوم تغییری در مغز ایجاد میکند؟

با توجه به یک مطالعه ی جدید مشترک بین موسسه ی مغز و اعصاب مونترال و بیمارستان مغز و اعصاب دانشگاه مک گیل و دانشگاه آکسفورد: سنی که کودکان زبان دوم را یاد می گیرند می تواند تأثیر قابل توجهی در ساختار مغز شان در بزرگسالی داشته باشد. اکثریت مردم جهان در طول عمر خود …

آیا یادگیری زبان دوم تغییری در مغز ایجاد میکند؟ ادامه »