مهمترین سیتم بدن

سیستم عصبی بدن چیست؟ (بخش اول)

سیستم عصبی بدن چیست؟ (بخش اول) سیستم عصبی یک شبکه پیچیده از اعصاب و سلول ها است که پیام هایی را از مغز و نخاع به قسمت های مختلف بدن منتقل می کند. سیستم عصبی شامل سیستم عصبی مرکزی و سیستم عصبی محیطی است. سیستم عصبی مرکزی از مغز و نخاع تشکیل شده و سیستم …

سیستم عصبی بدن چیست؟ (بخش اول) ادامه »