تفاوت مغز مردان و زنان

سیمون بارن کوهن در کتاب خود به نام “تفاوت های اساسی: مغز زن و مرد و حقیقت اوتیسم”، را با این عبارت شروع می کند: مغز زنان عمدتا برای همدلی و مغز مردان برای درک و ساخت سیستم آماده شده است. وقتی که به تفاوت جنسیت در مغز علاقمند شدم، و در مورد موش های …

تفاوت مغز مردان و زنان ادامه »