روانشناس

مریم عبداللهی ، روانشناس و نوروتراپیست   مدیر ارشد دپارتمان روانشناسی مرکز آلومینا با بیش از 11 سال سابقه فعالیت حرفه ای مدرس روش درمانی نوروفیدبک و بیوفیدبک در سراسر کشور بر اساس روش Evidence base       حیطه های فعالیت : تشخیص و درمان کودکان بیش فعال با روش های غیر دارویی نوروفیدبک …

روانشناس ادامه »