بررسی اجمالی بیوفیدبک

وقتی برای کسی دست تکان می دهید یا زانوی خود را بالا می برید تا قدم بردارید، تمام این فعالیت ها را کنترل می کنید. دیگر عملکردهای بدن – مانند ضربان قلب، درجه حرارت پوست و فشار خون – به طور غیرارادی توسط سیستم ایمنی بدن کنترل می شوند. شما نمی توانید تغییری در سرعت …

بررسی اجمالی بیوفیدبک ادامه »