اطلاعاتتان را در مورد شراب قرمز اصلاح کنید!

  مطالعات قبلی نشان داده بودند که نوشیدن الکل باعث بهبود قلب ، کاهش فشار خون میشود .   در مطالعه جدیدی که در مرکز بین المللی در دانشگاه پنسیلوانیا در فلادلفیا به همکاری و رهبری دانشکده پزشکی  پرلمن انجام شده است  مطالعات قبلب که نشان داده بودند نوشیدن کم الکل می تواند برای قلب …

اطلاعاتتان را در مورد شراب قرمز اصلاح کنید! ادامه »