اسم خودتان را دوست دارید یا نه؟

    رابطه بین نام و احساس سرزندگی و شادی در یک  مطالعه که بر روی دوقلوهای همسان در چین انجام شده است نشان داده شده که افرادی که نام خود را دوست دارند از بقیه شاد ترند و احساس بهتری به زندگی دارند. این مطالعه نشان داده که دوست داشتن نام معمولا در بهبود اعتماد …

اسم خودتان را دوست دارید یا نه؟ ادامه »