چقدر باید در طول روز شکر مصرف کرد؟

    سازمان بهداشت جهانی (WHO) توصیه می کند که مصرف قند و شکر باید کمتر از 5 درصد از کل مصرف انرژی روزانه یک فرد را تشکیل دهد. در دستورالعمل های قبلی سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) گفته شده بود که قند باید کمتر از 10 درصد از کل مصرف انرژی روزانه یک …

چقدر باید در طول روز شکر مصرف کرد؟ ادامه »