اثرات مزمن آفتاب بر روی پوست

  قوام پوست سولارالاستوزیس (پوست نازک،چروک و زرد رنگ)،آتروفی ،چروک عمیق،پوست گردن کلفت شده و شیارهای لوزی شکل پیدا می کند.   تغییرات عروقی اریتم منتشر(در افراد با پوست روشن) ،اکیموز،خونریزی زیر پوستی در اثر ضربه خفیف،تلانژکتازی(پانه،بینی ،گوش ها).   تغییرات پیگمانتاسیون کک ومک ،لنتیگو (ماکولهای قهوه ای بزرگ) در صورت و پشت دستها و …

اثرات مزمن آفتاب بر روی پوست ادامه »