چرا افسرده میشویم ؟

بسیاری از ما با ژن هایی متولد میشویم که ما را  در معرض انواع بیماری ها همانند افسردگی و اختلالات دوقطبی قرار میدهند و البته اجداد ما نیز این ژن ها را داشتند . ولی به تازگی علمی به نام اپی ژنتیک بوجود امده که به نوعی فراتر از ژنتیک حرکت میکند و در واقع …

چرا افسرده میشویم ؟ ادامه »