تازه ترین اخبار در مورد نوشیدن شیر

  زیاد نوشیدن شیر ممکن است خطر شکستگی، مرگ و میر کلی در هر دو جنس را افزایش دهد     یک رژیم غذایی غنی از لبنیات بخصوص شیر، احتمال شکستگی را کاهش میدهد. با این حال، یک مطالعه جدید منتشر شده BMJ  نشان می دهد که مصرف زیاد شیر با شکستگی بیشتر در معرض …

تازه ترین اخبار در مورد نوشیدن شیر ادامه »