بیماری که با مصرف زیاد الکل به وجود می اید

  مهمترین نشانه سندرم کورساکوف یادزدودگی پیش گستر عمیق است.افراد مبتلا به این اختلال در به خاطر سپردن اطلاعات تازه ناتوانند،گو اینکه هنوز می توانند خاطرات قدیمی را به یاد آورند.انها قادرند به طور طبیعی گفت وگو کنند و رویدادهایی را به یاد آورند که در گذشته های دور اتفاق افتاده اند. سندروم کورساکوف معمولا …

بیماری که با مصرف زیاد الکل به وجود می اید ادامه »