بدترین تاثیر خوراکی ها بر داروها

آیا مصرف داروهای روانپزشکی خطرناک هستند؟

دکتر مهدی هرمزپور، روانپزشک درباره مصرف داروهای راونپزشکی توصیه هایی به شما دارند که توصیه می کنیم به صحبت های ایشان گوش دهید و با دیگران نیز به اشتراک بگذازید. در ذهن بسیاری از مردم این سوال مطرح است که آیا مصرف داروهای روانپزشکی و اعصاب و روان باعث عوارض جانبی نمی شود؟ هر دارویی …

آیا مصرف داروهای روانپزشکی خطرناک هستند؟ ادامه »