آنچه که والدین باید در مورد اکستازی بدانند

اکستازی (MDMA) دارویی است که غیرقانونی تولید می‌شود. دارویی است که غیرقانونی تولید می‌شود. اکستازی دارویی محرک است که می‌تواند موجب توهم شود. این دارو با عنوان داروی طراح  شناخته شده است  به این دلیل که به منظور ایجاد حال فرح‌بخشی تولید شده است. این دارو بین نوجوانان و جوانانی که زیاد به میهمانی و …

آنچه که والدین باید در مورد اکستازی بدانند ادامه »