راهکارهایی اساسی و سریع برای درمان  5 رفتار شایع و مشکل آفرین در کودکان

از جمله رفتارهای مشکل آفرین شایع در کودکان دو تا سه سال، قشقرق بر پا کردن، رفتار پرخاشگرانه، مشکلات رفتاری زمان غذا خوردن، لباس پوشیدن، مشکلات در اتومبیل، مشکلات زمان خواب و خوابیدن، دروغ گفتن و چشم و هم چشمی خواهر و برادری اشاره کرد. ما این حوزه های خاص از مشکلات رفتاری را انتخاب …

راهکارهایی اساسی و سریع برای درمان  5 رفتار شایع و مشکل آفرین در کودکان ادامه »