چگونه میتوانید با داشتن عدم تمرکز در شغل خود باقی بمانید؟

  بسیاری از بزرگسالانی که، علائمی مانند: بی قراری و ناتوانی در تمرکز را تجربه کرده اند هرگز به طور رسمی با اختلال بیش فعالی – کم توجهی (ADHD ) داده نشده اند، همین مشکلات می تواند باعث متزلزل شدن در کارتان شوید و دیگران فکر کنند که شما کم کاری می کنید .   …

چگونه میتوانید با داشتن عدم تمرکز در شغل خود باقی بمانید؟ ادامه »