برای رفع مشکلات خواندن در کودکان چه کنیم؟

    پدر و مادر ها می توانند کودکانشان مخصوصا  آنهایی که مشکلات یادگیری در حیطه خواندن دارند و کودکانی که اختلال بیش فعالی / کم توجهی دارند را با روش های لذت بخش تر با اهداف آموزشی تشویق به خواندن کنند تا بتوانند به اهدافی که در مدرسه باید بدان آنها دست پیدا کنند …

برای رفع مشکلات خواندن در کودکان چه کنیم؟ ادامه »