چرا ما نیاز به خواب داریم؟

خوابیدن یک گزینه ی انتخابی در زندگی نیست، بلکه یک اصل ضروری و مهم برای ادامه ی حیات می باشد. در حقیقت، مدت زمانی که بدون خواب می توانید زنده بمانید یک سوم زمانی است که می توانید بدون غذا دوام بیاورید. تمام آنچه در مورد اهمیت خواب می دانیم در نتیجه ی تجربیاتی است …

چرا ما نیاز به خواب داریم؟ ادامه »