اختلال خوردن وابسته به خواب

  این سندرم شامل عدم توانایی بر گشت به خواب بعد از بیداری است مگر اینکه فرد چیزی بخورد یا بنوشد . بعد از خوردن،برگشت به خواب طبیعی است. این سندرم اغلب در نوزادان و کودکان دیده میشود،اما در بزرگسالان نیز گاهی دیده شده است.تصور می رود این مساله عمدتا با تغذیه از شیر مادر …

اختلال خوردن وابسته به خواب ادامه »