چیزی در مورد پارونیشیا شنیده اید؟

  پارونیشیا التهاب حاد یا مزمن بافت اطراف ناخن را گویند.     پارونیشیای حاد : معمولا به دنبال تروما […]

چیزی در مورد پارونیشیا شنیده اید؟ بیشتر بخوانید »