نشانه های رایج مشکلات مغز و اعصاب

مغز و اعصاب (نورولوژی ) یک تخصص پزشکی است که به تشخیص و درمان بیماری ها مغز و سایر قسمت های سیستم عصبی از جمله مغز، نخاع و اعصاب محیطی می پردازد. شکایات شایع حیطه مغز و اعصاب عبارتند از:     ضعف بدن یکطرفه یا دوطرفه     سردرد و سرگیجه     بی …

نشانه های رایج مشکلات مغز و اعصاب ادامه »