چگونه با دردهای عاطفی مقابله کنیم؟(بخش دوم)

6 با کسی صحبت کنید. مواقعی وجود دارد که به نظر می رسد احساس میکنید هیچ کس شما را درک نمی کند ، شاید این احساسات از درون به شما آسیب بزند ، بهتر است این احساسات را با فردی که مورد اطمینان شما است به اشتراک بگذارید ، شاید با صحبت کردن متوجه شوید …

چگونه با دردهای عاطفی مقابله کنیم؟(بخش دوم) ادامه »