مشکلات زبانی کودکان

مسائل و مشکلات تحصیلی کودکان و دانش آموزان دوزبانه

دو زبانگی پدیده ای است که در اکثر کشورهای جهان به چشم می خورد. بهره مندی از یک زبان دوم برای برقراری ارتباط بین سایر هم وطنان یک حق برای آنان است. کشور ما از جمله کشورهایی است که تنوع زبانی را در خود داراست به عنوان مثال زبان بلوچی، ترکی، آذری و … . بررسی …

مسائل و مشکلات تحصیلی کودکان و دانش آموزان دوزبانه ادامه »

سن صحبت کردن در کودکان

سن صحبت کردن کودک چند سالگی است؟!   پسر شما 2 ساله است اما هنوز صحبت نمی کند. او لغات خیلی کمی بیان می کند، اما در مقایسه با هم سن و سال هایش کمی عقب تر است. به یاد دارید که خواهرش در همان سن می توانست جمله کامل بیان کند. به همین دلیل …

سن صحبت کردن در کودکان ادامه »