استفاده از مواد مخدر روانگردان =  افزایش مشکلات روحی یا کاهش آن ؟

تجزیه و تحلیل داده های ارائه شده توسط 135000 شرکت کنندگان به طور تصادفی از جمله 19000 افرادی که مواد مخدر مانند LSD و … مصرف می کردند ، نتایج بدست آمده کهکه در مجله روان – داروشناسی به چاپ رسید نشان داد که مواد مخدر روانگردان خطر ابتلا به مشکلات روحی و روانی را …

استفاده از مواد مخدر روانگردان =  افزایش مشکلات روحی یا کاهش آن ؟ ادامه »