احساست را قورت نده!

      راهی به جز خوردن مواد غذائی برای کنار آمدن با احساسات خود بیاب   شما همیشه برای رفع گرسنگی غذا نمی­خورید و هنگام نگرانی، غمگینی و فشارهای روانی نیز چیزی می­خورید در این حالت نه تنها فشار روانی کنترل نمی­شود بلکه ماجرا بدتر نیز می­شود. بدین ترتیب که وزنتان زیاد می­شود، احساس …

احساست را قورت نده! ادامه »