روابط جنسی در گذر زمان

آیا می دانید چند درصد افراد بالای 45 سال از برقراری روابط جنسی خود راضی هستند؟ حدود 51 درصد افراد در این سن نسبت به زندگی جنسی خود رضایت دارند.  آیا با افزایش سن روابط جنسی بهتر می شوند؟ اکثر افراد بالای 45 سال اینطور فکر می کنند. 31 درصد افراد در این سن نیز …

روابط جنسی در گذر زمان ادامه »