حقایق شگفت انگیز رابطه جنسی افراد مبتلابه زوال عقل

  برای جامعه ای که در آن به موضوع رابطه جنسی به عنوان تابو نگاه میشود ، بر روی جنبه  هایی از تمایلات جنسی  رو به خاموشی نهاده است . در بعضی از بیماران زوال عقل باعث میشود تا میل جنسی آنها کاهش یابد و همسرشان در این لحاظ سر خورده شود. Q. بسیاری از …

حقایق شگفت انگیز رابطه جنسی افراد مبتلابه زوال عقل ادامه »