چگونه یک خانواده با اقتصاد بد ، از زندگی شان لذت ببرند؟

  “راز خوشبختی این نیست که تمایلاتت را در زندگی انتخاب کنی” لئو بوسکالیا   1 درزندگی تان خیلی جدی صحبت نکنید.سعی کنید با خنده، بازی، شوخی اززندگی تان لذت ببرید.     2 سعی کنید کودکانتان را با موسیقی به مدرسه هدایت کرده و سوق دهید ، اجازه دهید که آنها ببینند که شما …

چگونه یک خانواده با اقتصاد بد ، از زندگی شان لذت ببرند؟ ادامه »