چه زمانی باید برای کنترل خشم ،از مشاور کمک بگیرید؟

چرا مشاوره کنترل خشم را بایستی جدی‌تر در نظر گرفت   ما به منظور برقراری روابط اجتماعی باید بتوانیم خشم خود را کنترل کنیم. تکنیک کنترل و مدیریت خشم، افزون بر این که به مداوا مبتلایان به خشم کمک می‌نماید، می‌تواند اشخاص عادی و متعادل را نیز در استقرار روابط اجتماعی و فامیلی یاری رساند. …

چه زمانی باید برای کنترل خشم ،از مشاور کمک بگیرید؟ ادامه »