چه عواملی باعث شب ادراری در کودکان می شود؟

تصور می شود شب ادراری در کودکان نشانه وجود یک بیماری در کودک است، اما اکثر کودکانی که به شب ادراری مبتلا هستند به هیچ بیماری دیگری مبتلا نیستند. در حقیقت تنها در یک درصد کودکان مبتلا به شب ادراری وجود یک شرایط دیگر باعث بروز این مشکل می شود. البته این مسئله بدین معنا …

چه عواملی باعث شب ادراری در کودکان می شود؟ ادامه »