مشاور اعتیاد

رابطه بین ورزش و اعتیاد

ورزش و اعتیاد ورزش و فعالیت بدنی مناسب و در چند محور با اعتیاد به مواد اعتیادآور ارتباط دارد. این محورها عبارتند از: الف) نقش ورزش در پیشگیری از اعتیاد. ب) نقش ورزش در درمان اعتیاد. ج) نقش ورزش در کاهش آسیب از اعتیاد که همگی حاکی از تاثیر مثبت ورزش در اعتیاد هستند. اما …

رابطه بین ورزش و اعتیاد ادامه »

عوارض ماری جوانا (حشیش)

اثرات فوری مصرف ماری جوانا شامل افزایش ضربان قلب ، عدم هماهنگی بدنی است که اغلب پس از مصرف نیز با احساس افسردگی و یا خواب آلودگی ادامه دارد. همچنین برخی از مصرف کنندگان دچار حملات وحشت یا اضطراب شدید می شوند. اما مشکل به اینجا ختم نمیشود؛ با توجه به مطالعات علمی، ماده فعال …

عوارض ماری جوانا (حشیش) ادامه »