چرا مشاوره قبل از ازدواج لازم است؟

مشاوره قبل از ازدواج، نوع خاصی از رواندرومانی است که معمولاً توسط زوج درمانگران یا درمانگران خانواده ارائه می شود. اعتقاد براین است که تمامی افرادی که می خواهند یک رابطه بلند مدت مانند ازدواج را شکل دهند بایستی از آن بهره ببرند. به طور معمول هدف از مشاوره قبل از ازدواج این است که …

چرا مشاوره قبل از ازدواج لازم است؟ ادامه »