مشاوره غیرحضوری

رواندرمانی اینترنتی

راهنمایی برای جلسات روان درمانی آنلاین

شواهد پژوهشی نشان میدهد رواندرمانی آنلاین یا تحت وب تقریبا هیچ تفاوت عمده ای با رواندرمانی با حضور فیزیکی ندارد و میتواند به همان اندازه اثربخشی داشته باشد البته به شرط آنکه به همان اندازه تابع قواعد اخلاقی و حرفه ای باشد.

مشاوره های غیر حضوری مکمل درمان حضوری است یا خیر؟

مشاوره های غیر حضوری مکمل درمان حضوری است یا خیر؟   در یک مطالعه ی جدید، محققان روانشناسی، به این نتیجه رسیده اند که،جلسات در مانی مبتنی بر وب ،موثرتر از مشاوره های چهره به چهره(حضوری) می باشد.  یافته ها ی محققان بالینی دانشگاه زوریخ، نشان می دهد که 3 ماه بعد از درمان ،بیمارانی …

مشاوره های غیر حضوری مکمل درمان حضوری است یا خیر؟ ادامه »