رواندرمانی اینترنتی

رواندرمانی اینترنتی| راهنمای جلسات روان درمانی از راه دور

این روزها بخاطر مسئله کرونا به همه افراد توصیه میشود که از خانه جز برای موارد ضروری خارج نشوند. اما هیچ کدام از ما نمیدانیم که قرار است این وضعیت تا کی طول بکشد، از طرفی بسیاری از مراجعین احساس نیاز را درست در همین زمان دارند و البته خارج از بحث احساس ضرورت مراجعین، …

رواندرمانی اینترنتی| راهنمای جلسات روان درمانی از راه دور ادامه »