10 نکته برای افزایش عملکرد و داشتن یک زندگی غنی تر و شادت

  تمام صفات انسان، در نهایت کسب لذت و شادی است  شاید خیلی از ما هدفمان کسب  قدرت ، پول ، تحصیلا و یا اعتبار باشد ولی در نهایت رسیدن به تمام اینها رسیده به شادمانی است و منجر به خوشحالی ما میشود . به نظر می رسد نسبت معینی از شادی توسط ژن ها …

10 نکته برای افزایش عملکرد و داشتن یک زندگی غنی تر و شادت ادامه »