دروغ گوها بخوانند

پنج مرحله برای توقف دروغ گفتن آیا شما با گفتن حقیقت مشکل دارید؟ برای اینکه در خودتان تغییر در دروغ گفتن ایجاد کنید آماده اید ؟ دلایلی که می تواند باعث دروغ گفتن شود می تواند ارتقاء یافتن دختران و پسران به خواسته هایشان و یا منبع ترس باشد اما دریغ از اینکه نمی دانند …

دروغ گوها بخوانند ادامه »