آموزش خانواده ها و پیشگیری از اعتیاد

      آموزش خانواده ها برای پیشگیری از اعتیاد   ü      توصیه هایی که میتواند به دوری فرزندانمان از اعتیاد کمک کند:   1-برنامه ی تفریحی 2-فعالیت های اقتصادی   ü      هفت نکته کلیدی را در زندگی تان پیاده کنید:   1-      با عوارض و نشانه های مصرف آشنا باشید 2-      دنیای فرزندتان را بشناسید …

آموزش خانواده ها و پیشگیری از اعتیاد ادامه »