مشاوره حقوقی

اثر نظریه کارشناس پزشکی قانونی در حقوق کیفری

اثر نظریه کارشناس پزشکی قانونی در حقوق کیفری 1 ـ اثر نظریه کارشناس پزشکی قانونی در حقوق کیفری از نظر انتساب جرم به متهم الف ـ در صورتی که چند نفر شخصی را مورد ضرب و جرح قرار دهند که منتج به مرگ مصدوم شود ، چنانچه پزشک علت اصلی فوت را تشخیص دهد و به …

اثر نظریه کارشناس پزشکی قانونی در حقوق کیفری ادامه »

سوال حقوقی در مورد بیماران دوقطبی

پرسش : آیا بیماران دچار اختلال دو قطبی دارای مسئولیت کیفری هستند و مجرم شناخته می شوند ؟ پاسخ : با توجه به اینکه یکی از مشخصه‌های بارز اختلالات دو قطبی فقدان قوه تمییز و ادراک است در اين حالات ممكن است شخص به هر عملی دست بزند بدون اينكه به عاقبت كار خود انديشيده …

سوال حقوقی در مورد بیماران دوقطبی ادامه »