راههای جالب برای تقویت اعتماد به نفس کودکان 1 تا 8 سال | مشاور کودک

با افزایش سن کودکان احساس آنها نسبت به خودشان تغییر می کند. در سنین مختلف نیاز به حمایت های مختلف دارند تا اعتماد به نفس خود را بسازند. نوزادان نوزادان تازه متولد شده و کم سن و سال خود را به عنوان یک شخص کامل نمی بینند، به این معنا که آنها دارای اعتماد به …

راههای جالب برای تقویت اعتماد به نفس کودکان 1 تا 8 سال | مشاور کودک ادامه »