بهانه گیری کردن و نق زدن کودکان

بچه ها در سنین نوجوانی دوست دارند کامل باشند و کارها را به نحو احسنت انجام دهند ولی چون تجربه و حوصله لازم را ندارند ، کارها را نیمه کاره رها می کنند این باعث میشود که ناراحت شوند و با کلماتی  ، ناراحتی شان را بیان کنند که ظاهرا نق زدن به نظر می …

بهانه گیری کردن و نق زدن کودکان ادامه »