چگونه زمان بندی خوبی داشته باشیم؟

ساعت دور میز نشستن یا ساعت ملاقات اعضای خانواده زمانی است که اعضای یک خانواده دور هم جمع شده و می توانند با هم در مورد مسائل و رویدادهای مختلف صحبت و تبادل نظر کنند. این زمان ها بهترین فرصت برای برطرف کردن مشکلات بین اعضای خانواده و برقراری ارتباط با یکدیگر می باشد. ادامه …

چگونه زمان بندی خوبی داشته باشیم؟ ادامه »