ازدواج سالم و اشتباهات زمان آشنایی

                   ده اشتباه در فرآیند آشنایی   در فرآیند آشنایی ممکن است چند اشتباه بزرگ از طرف ما رخ دهد. این اشتباهات عبارتند از: ۱-سوالات کافی نمی پرسیم. بسیاری از ما قبل از شروع یک ارتباط، حتی به اندازه ی زمانی که می خواهیم یک دست لباس …

ازدواج سالم و اشتباهات زمان آشنایی ادامه »