5 گام برای پیشگیری از مشکلات دندان

ایا تا به حال دندان خود را روی زبانتان کشیده اید؟ متوجه یک پوشش لزج مانند روی زبان شده اید؟ این احساس درست است زیرا از تجمع باکتری ها این حالت لزج مانند ایجاد میشود. به این ها پلاک گفته میشود و اگر در طولانی مدت روی زبان باشند منجر به آسیب رساندن به دندان …

5 گام برای پیشگیری از مشکلات دندان ادامه »