علت مسری بودن خمیازه

 تا حالا دقت کردید که اگر کسی را که در حال خمیازه کشیدن است به او نگاه کنید شما هم خمیازه خواهید کشید ! در مطالعه جدیدی که در ماه مارچ سال 2014 انجام شده است به بررسی مسری بودن خمیازه پرداخته اند . خمیازه کشیدن با خستگی و بی حوصله بودن در ارتباط است …

علت مسری بودن خمیازه ادامه »