مسایل جنسی

جنبه های جنسی زندگی کودکان

جنبه های جنسی زندگی یک کودک در پیش نویس زندگیش ،حاصل چیزهایی است که از پدر و مادر خود گرفته  و یا جامعه به وی تحمیل کرده است. این قسمت پیش نویس زندگی هم جنبه های عاطفی- احساسی را در بر می گیرد و هم سیستم ارزشی جنسی را در کودک شکل می دهد. فیشر …

جنبه های جنسی زندگی کودکان ادامه »

آموزش .ج.ن.س.ی به کودکان!

۱۳ ساله بودم، سوار تاکسی شدم . مردی بغل دستم سوار شد. دستانش روی پاهایم لغزید. از ترس خفه شدم. خجالت کشیدم چیزی بگویم. زبانم قفل شده بود. اولین کلمه ای که گفتم ” من پیاده میشم” بود و شاید ماجرا با سوار شدن دخترکی دیگر در ماشین ادامه پیدا کرد. برای من ترس ماند …

آموزش .ج.ن.س.ی به کودکان! ادامه »