خواسته های زوجین

در یک زندگی مشترک، من و تویی وجود ندارد. مشکل یکی، مشکل دیگری نیز هست. مهم است که خواسته های زوجین نسبت به هم مشخص باشد. فهرستی از خواسته ها و نگرانی های مشترکتان بسازید. فهرستی به نام “ خواسته های ما” ! بنابراین هنگام تصمیم گیری به جای آنکه خواسته هایتان را مقابل هم بگذارید، …

خواسته های زوجین ادامه »