مسئله

راهنمائیهایی برای بهبود مهارت حل مسئله

    سوالات  آزمون مهارت های حل مسئله بر اساس مدل مدار یک جهتی مین باسادور(Min Basadur) طراحی شده است گام اول: پیدا کردن مشکل سوالات (7و12) برخی از مشکلات بسیار واضح است، در حالی که بعضی از آنها شناخته شده نیستند.به عنوان یک بخش از فرایند حل مسئله، نیاز است که شما به شکلی …

راهنمائیهایی برای بهبود مهارت حل مسئله ادامه »

پرسشنامه ی مهارت های حل مسئله

مهارتهای حل مسئله ی شما چقدر خوب است؟ دستورالعمل: در هر سوال، یکی از گزینه ها را که بیشتر وصف حال شما است انتخاب کنید.لطفاً به همه ی سوالات جواب دهید حتی اگر یکی از گزینه ها دقیقاً وصف حال شما نمی باشد، نگران نباشید اگر بعضی از آنها وصف حال شما نمی باشد سعی …

پرسشنامه ی مهارت های حل مسئله ادامه »