روش ماتریکس در ترک اعتیاد

روش ماتریکس یک چارچوب است که سوء مصرف کنندگان مواد (موادی مانند متافتامین و کوکائین) را درگیر کرده و برای آنها محیطی برای ترک این مواد فراهم می آورد. بیماران باید مسائلی مربوط به اعتیاد و بازگشت مجدد به سمت آن را فرا بگیرند، از طرف یک درمانگر به طور مستقیم پشتیبانی شوند و با …

روش ماتریکس در ترک اعتیاد ادامه »