هشدار: گوشی های هوشمند بی توجهی، بیش فعالی را افزایش می دهد

  کمتر از 10 سال پیش، استیو جابز قول داد که گوشی های هوشمند، همه چیزرا تغییر خواهد داد. کساتدین دانشمند محقق روانشناسی در دانشگاه ویرجینیا با همکارانش در دانشگاه بریتیش کلمبیا  به مطالعه این موضوع پرداخته اند . در طول نظر سنجی های اخیر 95% از کاربران گوشی های هوشمند در طول گردهمایی اجتماعی …

هشدار: گوشی های هوشمند بی توجهی، بیش فعالی را افزایش می دهد ادامه »