مزایای بیوفیدبک

بیوفیدبک و کاربردهای آن

بیوفیدبک تکنیکی است برای یادگیری چگونگی کنترل عملکردهای داخلی که به طور طبیعی خارج از اراده و آگاهی انسان می باشند. شما این کار را با استفاده از ابزاری فرا می گیرید که فرایندهای ذهنی و جسمی را اندازه گیری کرده و نمایش می دهد – شما را از مواردی آگاه می سازد که به …

بیوفیدبک و کاربردهای آن ادامه »

بیوفیدبک چیست؟

بیوفیدبک تکنیکی است برای یادگیری نحوه کنترل عملکردهای داخلی خارج از کنترل ارادی و خودآگاه. این یادگیری با استفاده از ابزارهای حساس انجام می شود که فرایندهای ذهنی و جسمی را اندازه گیری کرده و نمایش می دهد – و شما را از مواردی که به آسانی قابل حس یا قابل کشف نیستند، آگاه می …

بیوفیدبک چیست؟ ادامه »